Bekräftelse på anmälan

Bekräftelse på Anmälan

Anmälan har skickats.
För att anmälan ska vara fullständigt krävs att du betalar kursavgiften.
Kursavgiften ska betalas med Swish inom 24 timmar efter att anmälan har skickats eller omgående om du anmäler dig 1 dag innan eller samma dag kursen startar.
Anmälan är bindande och du är betalningskyldig om du inte avamäler dig i tid.

123 361 67 94

Adress till lokalen
Nya läroverket (NLV-skolan)
Ingång 2D (framsidan). 
Porten till lokalen är oftast låst men vi finns på plats ca 10 minuter innan kursen startar.

Parkering
Det finns parkeringsplatser på framsidan och baksidan av skolan.